เพราะโรงงานเป็นจุดเริ่มต้นของความน่าเชื่อถือในการให้บริการสินค้าอุปโภค บริโภค การนำเสนอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเห็นถึงมาตฐาน และศักยภาพในการผลิต ด้วยเทคโนโลยีภาพ 360 สามารถทำให้นำเสนอและแสดงบรรยากาศโรงงานโดยไม่ต้องเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์และแว่นตา VR เพื่อภาพลักษณ์และความมั่นใจของคู่ค้าของคุณ